Imprint


Ansvarig utgivare
Bayer AB
169 26 Solna
Sverige
Telefon: +46-(0)8-580 223 00
E-postWebbansvarig: Bayer AB
Styrelsens säte: Stockholm
Org.nr: 556051-3870

Rapportera biverkning/reklamation

Om du vill rapportera en biverkning ber vi dig att kontakta din läkare, ditt apotek, Läkemedelsverket eller anmäl det till oss här.

Vid icke-brådskande reklamationer vänligen kontakta Bayers reklamationsavdelning. Bayers personal kan vid behov kontakta dig för inhämtning av kompletterande uppgifter.

Vid akuta läkemedelsärenden utanför kontorstid hänvisas till LIFs jourtelefon hos SOS Alarm telefonnummer: 08-454 21 49.

Copyright© Bayer AB alla rättigheter förbehålls.